L A N D S K A P S A R K I T E K T U R. Kärnan i verksamheten är att erbjuda kvalificerade landskapsarkitekttjänster i alla skeden, från analyser, utredningar och idékoncept i tidiga skeden, till gestaltning och detaljprojektering av utemiljöer för nyproduktion eller upprustning. 


Projekten rör sig från storskaliga infrastrukturprojekt till torg, parker och gaturum, bostadsgårdar, vårdmiljöer mm. Samspelet mellan människa och miljö  finns med som en grundläggande aspekt i alla projekt, tillsammans med ett tydligt förhållningssätt till omgivande miljö och bebyggelse.


Problemlösning och kreativitet är centrala i mitt arbete, liksom utmaningen att hitta rätt bygg- och växtmaterial för sammanhanget och att lyfta varje miljö genom omsorg om detaljer, oavsett projektets budget.


Genom ett utvecklat samarbete med arkitekter, teknikkonsulter och specialister kan jag ta mig an ett brett spektrum av projekt, i alla skeden. 


Kunderna finns både inom privat och offentlig sektor, som bostads- och fastighetsbolag, kommuner, regioner mfl.

(Tyvärr måste jag avböja förfrågningar gällande privatträdgårdar, då företaget inte arbetar direkt mot konsument)


Formgivning av byggdetaljer, räcken och möbler för speciella situationer kommer ofta in i mina uppdrag som landskapsarkitekt. 2022 lanserades min första möbelserie för offentlig utemiljö, "SOMA FOREST", hos SOMA Design Småland AB.


På instagramkontot @oldfeldt_landskap_form lägger jag upp aktuella glimtar från min landskapsarkitektverksamhet.  

mold Marie Oldfeldt

0705-731771

marie@oldfeldt.com

Oldfeldt Landskap & Form AB

Skogsfridsgatan 16

582 46 Linköping